Seçme ve Yerleştirme

Personel seçim kriterleri personelin objektif olarak sadece söz konusu işin görev tanımında belirtilen, gerekli yetenek, nitelik ve yetkinliklere dayanılarak seçilmesine, eğitilmesine, değerlendirilmesine ve terfisine olanak sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda, Altınbaş Grubu'nda çalışmak isteyen profesyoneller ile seçkin üniversitelerin başarılı mezunlarına ait bilgiler, Altınbaş Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından güncellenen Personel Bilgi Bankası'nda takip edilir. Yapılan başvuruların gizliliği esastır. Grup geneli ile ilgili kariyer olanakları performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkanlarına göre değişmekte olup, çalışanlara dikey ve yatay geçiş imkanı sağlanmaktadır. Bu anlamda Altınbaş Grubu, yöneticilerini kendi içinden yetiştirme politikasını benimsemiştir.


Ücret Politikası

Grubun ücret politikası, daha yüksek standartlarda hizmet için rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, personelin performansını ve kalitesini yüksek tutmayı amaçlar. Bu nedenle ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları göz önüne alınır. Ücret artışları güncel piyasa trendlerini yansıtabilmek ve artan performansı ödüllendirebilmek için, yılda bir kez olmak üzere Ocak ayında yapılır. Her ücret artış dönemi öncesinde Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, gerek kurumsal bazdaki araştırmalardan, gerekse profesyonel danışmanlık firmalarının oluşturduğu araştırmalardan yararlanarak, Piyasa Ücret Araştırması yapar. Piyasa ücret araştırması sonuçları Grup üst yönetimine raporlanarak, piyasa koşullarına uyumlu, kendi içinde dayandığı değerleri koruyan ve gerçekçi bir ücret yapısının oluşumu sağlanır.Eğitim Politikası

Çalışanlara, organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmak amacıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik ve her düzey için farklı içeriklerde Holding tarafından hazırlanan eğitim programları mevcuttur. Bu eğitim programları ile Altınbaş Grubu'nun tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanmaktadır. Grup bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı çalışanın halen yerine getirdiği görev ile ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.LÜTFEN BOŞLUKLARI DOLDURMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUNUZ:


Bu başvuru formu, ilgili kişinin kendisi tarafından doldurulacaktır. İngilizce doldurulması tercih edilir.Geçindirmekle Yükümlüİş TecrübesiEğitim BilgileriÖzel Kurslar


Yabancı DillerKullanılan Ekipmanlar